Velkommen til ING.E.HAARSETH AS

Konstruktør og leverandør av komplette motoriserte og manuelle villa-portanlegg, samt alle typer av adkomstsystemer til industri/bygårder, slagporter, skyveporter og veibomanlegg. Ing. E.Haarseth AS er og har vært eneimportør av FAAC’s portmotorer og veibomsystemer i Norge siden 1989. FAAC’s produkter er allerede i drift over det ganske land, fra Alta i nord til Kristiansand i sør.


Våre siste prosjekter

Vis alle jobbene våre »
Ingiersvei, Ljan

Stilren skyveport motorisert med FAAC`s mod 721, med egen manuell gangport. Selvbyggerstolper kledd i stein,  med kobberdetaljer. Prosjektet var i samarbeid med Anleggsgartner Sigurd Johannesen A/S.  

Gyldenløves gate, Frogner

Ett større prosjekt som innbar både restaurering og nyproduksjon. Det var viktig i prosjektet å bevare områdets og byggets arkitektur. I samråd med kunde og arkitekt, videreførte vi uttrykket i det eksisterende gjerdet. Selve portanlegget ble oppdimensjonert for ett kraftigere uttrykk. Kjøretøyportblader ble 3-delt, hvorav det korte portbladet også fungerer som gangport for besøkende med […]

Nordraaks vei, Stabekk

Skyveport, motorisert med FAAC`s modell 721. Anlegg tilpasset allerede eksisterende stolper. Portblad plassert på innside av stolper. På grunn av plassmangel på gårdsplass fungerer skyveport som den mest optimale løsningen til dette prosjektet.    

Munkerudveien, Nordstrand

Klassisk buet smijernsport med separat gangport til nyres tauret villa. Stolper er våre egne Selvbyggersett, med murpussfinish. Systemet er motorisert med FAAC`utenpåliggende motorer, modell 391.  

Tennisveien, Smestad

Flott anlegg i Tennisveien. Portblader er laget i samarbeid med arkitekt. Systemet er motorisert med FAAC`s nedfelte S800-h motorer.                  

Holmendammen, Oslo

Stilren slagport med horisontale sprosser. Portanlegget er motorisert med FAAC`s nedfelte portmotor, modell S800-h. Kort portblad benytter systemets egen gangportfunksjon  

Majorstuveien, Oslo

Klassisk port med stakitt midt i byen. Porten er motorisert med nedfelt S800-h motorer og med egen manuell gangport. Porttelefon fra Siedle.  

Madsrud Alle, Skøyen

Nye portblader motorisert med FAAC`s S800-h nedfelte portmotorer. Portblad  laget i samarbeid med Møbelverkstedet AS.

Gråkamveien, Vettakollen

Stilren skyveport, motorisert med FAAC`s modell 721. Ramme i stål, med vertikale sortmalte tresprosser.  

Solveien, Bekkelaget

Skyveport med egen manuell gangport i smijern. Skyveporten er motorisert med FAAC`s modell 721. Selvbyggerstolper med stenkledning og intergrert postkasse i anslagsstolpe. En stilren klassisk port.    

Huk Aveny, Bygdøy

Meget flott smijernport i klassisk utførelse, motorsiert med FAAC`s mod 391. Kunde ønsket en klassisk stil, hvor vi tok inn detaljer fra huset inn i porten. I dette prosjektet ble det blant annet brukt en vannskjærer for ornament, som gir mange muligheter.    

Konglungveien Asker

Portanlegg med nedfelt motorisering, FAAC`s modell S800-h. Sortlakkert ramme i stål med Sibirsk Lerk som kledning. Kraftige stolper med integrert retningstyrt belysning.

Vestjordet, Østerås

Skyveport med egen manuell inngang. Portbladet følger husets arkitektur, og gir en helhetlig innramming av en flott opparbeidet tomt. Motorisert med FAAC`s 721.    

Seterliveien, Nordstrand

Eksisterende portstolper ble revet, portblader restaurert og tilpasset til våre selvbyggerstolper. Kjøreport ble motorisert med FAAC´s 391 utenpåliggende motor. Belysning intergrert i selvbyggerstolpene, som gir en fin stemningsfull effekt    

Charlotte Andersensvei, Vindern

Bred skyveport (6,5 m lysåpning), motorisert med FAAC`s modell 721. Portbladramme er galvaninsert og sortlakkert, med trekledning.  

Møllesvingen, Tåsen

En svært stilfull port i smijern i med flere lekre detaljer. Port er motorisert med FAAC`s S800-h nedfelt portautomatikk. Anlegget har en egen separat gangport. Prosjektet er ett samarbeid med arkitektfirma B16, ved Tormod Sikkeland.    

Rugdeveien, Ris

Klassisk buet portblader med separat gangport, motorisert med FAAC`s utenpåliggebde mod 391. Portblader er hengslet "skjevt", slik at porblader stiger med terrenget .  

Bernt Knudsensvei, Nordstrand

Ett samarbeidsprosjekt med Forefence, hvor vi har motorisert og montert portblader. Anlegget drives av FAAC`s mod 391.                


Design

Vi ønsker å fremheve boligens egenheter og arkitektur. Vi vil at portanlegget skal bli en forlengelse av boligen og tomten, uten at den skal dominere ett evt førsteinntrykk.

Mer informasjon

Kvalitet

Vi har valgt å bruke lokale samarbeidspartnere, som har lang erfaring og er dyktige i sine respektive fag.

Mer informasjon

Sikkerhet

Alle våre anlegg må leveres i henhold til maskindirektivet  gjeldende regelverk.

Mer informasjon

Garanti

I henhold til forbrukerkjøpsloven, gir vi våre kunder 2 års garanti og 5 års reklamasjonsrett, fritt ombord fra vår adresse.

Mer informasjon