3d-illustrasjoner

Vi anvender 3 dimensjonalt CAD-verktøy til design av våre porter. Portkonstruksjonen med portblader, portstolper og fundament bygges som en 3 dimensjonal modell på datamaskin. Denne 3D-modell kan da dreies og betraktes fra alle vinkler. Det gir oss muligheten for å legge inn et riktig bilde av porten i et digitalt foto av anleggsstedet.

Med dette verktøyet blir det mulig å prøve ulike idéer, vurdere og korrigere konkrete portforslag før noen deler settes i produksjon.

De 3-dimensjonale modeller anvendes direkte for 2D-produksjonstegninger og det gir oss som leverandør og deg som kunde sikkerhet for at det endelige resultat blir som forventet.

Vi anvender dette i 3 sammenheng:

 

     1.    Som en del av tilbuds- og og kontraktsdokumentasjon.
    2.     I samarbeide med arkitekter. Her får vi oftest en ide eller skisse fra arkitekten,
            og sammen med vår ekspertise på området, anvendes til et detaliert tegnings underlag.
    3.     Som en frittstående service designes porter i samarbeide med virksomheter og private.
            Det ferdige tegningsunderlag anvendes for produksjon/fremstilling hos tredjepart.

 

 Herunder er det vist eksempel hvor denne service har vært anvendt.

 

BefaringForslagstegning

 

 

 

 

Solveien, Nordstrand