Cappelens vei, Nordstrand

Restaurering av eksisterende smijernsportblader, motorisert med FAAC mod 391.

IMG_3183 IMG_3180