PRODUKTER

Fagerstrandveien, Stabekk

Klassisk buet slagport med egen separat gangport. Kjøreport er motorisert med FAAC`s utenpåliggende 291 motor. 3 stk Selvbyggersport-stolper med murpussfinish. Detaljer i portblader er hentet fra villaen, og implementert inn i portdesignen.  

Tiedemans gate, Oslo Sentrum

Elegant portanlegg med separat gangport og egen avfallsport. Porten gir ett meget kraftfullt og eksklusivt uttrykk med sine store dimensjoner. Kjøretøyportbladene er motorsiert med FAAC`s utenpåliggende motor, modell 391.  

Sogstikollen, Drøbak

Ett prosjekt i samarbeid med Forefence. Skyveportramme i rustfritt-stål, kledning er Termo-ask fra Forefence (Intermezzo), Selvbyggerportstolper platlagt og pusset . Skyveporten er motorsisert med FAAC`s 721, 24V motor.  

Ingiersvei, Ljan

Stilren skyveport motorisert med FAAC`s mod 721, med egen manuell gangport. Selvbyggerstolper kledd i stein,  med kobberdetaljer. Prosjektet var i samarbeid med Anleggsgartner Sigurd Johannesen A/S.  

Gyldenløves gate, Frogner

Ett større prosjekt som innbar både restaurering og nyproduksjon. Det var viktig i prosjektet å bevare områdets og byggets arkitektur. I samråd med kunde og arkitekt, videreførte vi uttrykket i det eksisterende gjerdet. Selve portanlegget ble oppdimensjonert for ett kraftigere uttrykk. Kjøretøyportblader ble 3-delt, hvorav det korte portbladet også fungerer som gangport for besøkende med […]

Nordraaks vei, Stabekk

Skyveport, motorisert med FAAC`s modell 721. Anlegg tilpasset allerede eksisterende stolper. Portblad plassert på innside av stolper. På grunn av plassmangel på gårdsplass fungerer skyveport som den mest optimale løsningen til dette prosjektet.    

Munkerudveien, Nordstrand

Klassisk buet smijernsport med separat gangport til nyres tauret villa. Stolper er våre egne Selvbyggersett, med murpussfinish. Systemet er motorisert med FAAC`utenpåliggende motorer, modell 391.  

Tennisveien, Smestad

Flott anlegg i Tennisveien. Portblader er laget i samarbeid med arkitekt. Systemet er motorisert med FAAC`s nedfelte S800-h motorer.                  

Holmendammen, Oslo

Stilren slagport med horisontale sprosser. Portanlegget er motorisert med FAAC`s nedfelte portmotor, modell S800-h. Kort portblad benytter systemets egen gangportfunksjon  

Majorstuveien, Oslo

Klassisk port med stakitt midt i byen. Porten er motorisert med nedfelt S800-h motorer og med egen manuell gangport. Porttelefon fra Siedle.  

Madsrud Alle, Skøyen

Nye portblader motorisert med FAAC`s S800-h nedfelte portmotorer. Portblad  laget i samarbeid med Møbelverkstedet AS.

Gråkamveien, Vettakollen

Stilren skyveport, motorisert med FAAC`s modell 721. Ramme i stål, med vertikale sortmalte tresprosser.  

Solveien, Bekkelaget

Skyveport med egen manuell gangport i smijern. Skyveporten er motorisert med FAAC`s modell 721. Selvbyggerstolper med stenkledning og intergrert postkasse i anslagsstolpe. En stilren klassisk port.    

Huk Aveny, Bygdøy

Meget flott smijernport i klassisk utførelse, motorsiert med FAAC`s mod 391. Kunde ønsket en klassisk stil, hvor vi tok inn detaljer fra huset inn i porten. I dette prosjektet ble det blant annet brukt en vannskjærer for ornament, som gir mange muligheter.    

Konglungveien Asker

Portanlegg med nedfelt motorisering, FAAC`s modell S800-h. Sortlakkert ramme i stål med Sibirsk Lerk som kledning. Kraftige stolper med integrert retningstyrt belysning.

Vestjordet, Østerås

Skyveport med egen manuell inngang. Portbladet følger husets arkitektur, og gir en helhetlig innramming av en flott opparbeidet tomt. Motorisert med FAAC`s 721.    

Seterliveien, Nordstrand

Eksisterende portstolper ble revet, portblader restaurert og tilpasset til våre selvbyggerstolper. Kjøreport ble motorisert med FAAC´s 391 utenpåliggende motor. Belysning intergrert i selvbyggerstolpene, som gir en fin stemningsfull effekt    

Charlotte Andersensvei, Vindern

Bred skyveport (6,5 m lysåpning), motorisert med FAAC`s modell 721. Portbladramme er galvaninsert og sortlakkert, med trekledning.  

Møllesvingen, Tåsen

En svært stilfull port i smijern i med flere lekre detaljer. Port er motorisert med FAAC`s S800-h nedfelt portautomatikk. Anlegget har en egen separat gangport. Prosjektet er ett samarbeid med arkitektfirma B16, ved Tormod Sikkeland.    

Rugdeveien, Ris

Klassisk buet portblader med separat gangport, motorisert med FAAC`s utenpåliggebde mod 391. Portblader er hengslet "skjevt", slik at porblader stiger med terrenget .  

Bernt Knudsensvei, Nordstrand

Ett samarbeidsprosjekt med Forefence, hvor vi har motorisert og montert portblader. Anlegget drives av FAAC`s mod 391.                

Strømtangveien, Snarøya

Restaurering av eksisterende portblader, samt tilverkning av separat gangport. Kjøreport motorisert med FAAC`s S800-h nedfelte portmotor. I samråd med byggherre, var det ønskelig å bevare opprinnelig design på portblader, men gi det ett moderne/kraftigere uttrykk. Resultatet ble 40mmx40mm endesprosser med integrerte topphengseler og FAAC`s utløserbrakett.

Langemyrveien, Kringsjå

Tofløyet slagport i stilren utførelse, med 60mmx40mm ramme og 40mmx20mm sprosser for dybdeeffekt. Kjøreportblader motorisert med FAAC`s 391-modell. Selvbyggerbraketter montert på eksisterende 10cmx10cm stålstolpe, gir 40cmx40 cm stolpe i murpussfinish med integrert postkasse. Separat gangport.

Melkeveien, Vettakollen

Tofløyet port, motorisert  med FAAC`s mod 391. Selvbyggerstolper kledd med Sto Ventec plater, pusset mur.

Cappelens vei, Nordstrand

Restaurering av eksisterende smijernsportblader, motorisert med FAAC mod 391.  

Oscar Borgs vei, Kolbotn

Nedfelt S800-h motor. Samarbeidsprosjekt med Svinndal Gjerde & Sveisefabrikk as. Ett moderne arkitekt-tegnet hus, hvor det var ønsket ett inngangsparti i rene og enkle linjer.

Rugdestien, Ris

Tofløyet slagport, motorisert med FAAC 391.  

Huk Terasse, Bygdøy

Nedfelt portmotorisering, mod S800-h anlegg. Eksisterende portblad ble restauret, og benyttet som gangport . Ny kjøreport ble utformet produsert, med utgangspunkt i opprinnelige portblader.                  

Fürstveien, Snarøya

Slagport med nedfelt portmotorisering, mod S800-h, med manuell gangport og egen skyveport for avfallplass. Design utarbeidet i forhold til eksisterende arkitektur med fokus på rene linjer.          

Veibom

Felles for alle FAAC-veibommer: De drives av et elektrohydraulisk system. Tilnærmet alle bevegelige deler smøres hver gang bommen går, systemet blir nesten uslitelig og behøver minimalt med service, og er derfor etterspurt til mange parkerings- og veianlegg. Veibomanleggene kan kobles mot radio- og GSM-styring, pollett- og betalingsanlegg, ID-kortlesere. nøkkelbryter, port-telefon, tidur osv. Ved hjelp av […]

Haldenveien, Snarøya

Tofløyet slagport med nedfelt portmotorisering og manuell gangport.  

Utsiktsveien, Stabekk

Nedfelt portmotorisering på dobbeltfløyet slagport, hvor av det ene portbladet også fungerer som gangport. Porten er laget med 60×40 mm ramme og 40×20 mm sprosser, for å gi en dybdeeffekt.  

slider3

Skådalsveien, Vettakollen

Dobbeltfløyet slagport med nedfelt portmotorisering. Selvbyggersett-stolper og -portrammer kledd i tre, i tilsvarende utførelse som bygg. Designmessig rent og enkelt, men elegant.

Tanumveien, Slependen

  Dobbeltfløyet slagport i buet utførelse, med egen gangport. Nedfelt portmotorisering, S800-h. Stolper er Selvbyggersettet kledt i murpuss.      

Thorvald Meyersgate, Grünerløkka

Spesial konstruert, teleskopisk motorisert skyveport med plassbegrenset tilbakeslag til indre bygård i Oslo. Fundamentene er satt oppå bakken og fungerer samtidig som påkjørselshindrer.

Dalsveien, Vindern

Motorisert skyveport, FAAC C721, med egen gangport. Portbladramme i stål, galvanisert og sortlakkert, fylt med trekledning. Stilren og funksjonelt. Skyveport er plassbesparende og meget driftsikker vinterstid.      

Harald Rømckes vei, Bygdøy

Dobbeltfløyet slagport, motorisert med FAAC 391 motor og manuell gangport. Selvbyggerstolper med integrert postkasse og porttelefonsystem fra Gira.

Solveien, Nordstrand

2 skyveportanlegg, motorisert med FAAC´modell 740-skyveportmotor. Prosjektet var ett samarbeid med Forefence, som leverte kledning i termoask og rustfritt stål (modell serenade)            

Tråkka, Smestaddammen

Minimalistisk portanlegg med hule stolper i murpuss. Nedfelt motorisering og integrerte lamper.

Guldbergsvei, Skøyen

Elegant buet slagport med manuell gangport, og nedfelt portmotorisering, FAAC`s modell S800-h. Port produsert av Johs Tjelle smed.  

Solveien, Nordstrand

Nedfelt motorisering S800-h. Slagport produsert av Brynie Designsmie og er laget i gammel tradisjon. En særdeles detaljrik port av høyeste kvalitet.  

Portmotorisering

Portmotorisering Nedfelt portmotorisering FAAC S800H/FAAC 750 Elektrohydrauliske slagport-motorer montert under hengslingsakslen under bakke nivå (skjult motorisering) Dette er ganske enkelt den beste motorisering som finnes. Vi anvender FAAC-S800H elektro hydrauliske motor for denne eksklusive løsning. Nedfelt i bakken under hengslingsakslen monteres en hydraulisk jack. Et enkelt mekanisk system, hvor bevegelige deler smøres hver gang porten […]

Dalsveien, Vindern

Restaurert og modifisert gamle portblader, fra slagport til motorisert skyveport. Anlegget har egen manuell gangport.

Bånntjernveien, Vettakollen

Motoriset skyveport, formet som en dobbel tregrind i skigardsgjerde. Dreide tømmerstokker som portstolper.

Fagerhøyveien, Stabekk

Klassisk tre-port med stolpe- og portbladrammer av galvanisert stål. Deretter påmontert platekledning og sveitserstil-sprosser. Nedfelt motorisering og separat gangport.

Tennisveien, Vettakollen

Dobbelfløyet smijernsport med nedfelt motorisering i oppvarmet krybbe. Steinlagte stolper.

Hospitsveien, Holmenkollen

Slagport med egen manuell inngang, motorisert med FAAC`s modell 750. Ramme er galvanisert, med sibirsk lerk.

Guldbergsvei, Borgen

Bred enfløyet motorisert villaport med separat gangport ytterst på portblad. Port åpner 180 grader for bedre utnyttelse av gårdsplass.

Bygdøynesveien, Bygdøy

Enfløyet smijernsport med nedfelt motorisering. Innfelt postkasse og porttelefon med kamera. Portblad hengslet skjevt og løfte seg over motbakke.