VEILEDNINGER

Selvbygger Skyveport

Selvbyggerskyveport

Selvbyggersett slagport

Selvbyggerslagport

3d-illustrasjoner

Vi anvender 3 dimensjonalt CAD-verktøy til design av våre porter. Portkonstruksjonen med portblader, portstolper og fundament bygges som en 3 dimensjonal modell på datamaskin. Denne 3D-modell kan da dreies og betraktes fra alle vinkler. Det gir oss muligheten for å legge inn et riktig bilde av porten i et digitalt foto av anleggsstedet. Med dette […]

Slagport

Uansett er det viktig at portstolpene er godt forankret i et stabilt fundament, enten du skal benytte eksisterende stolper eller bygge nytt fra grunnen. Dersom du skal bygge nytt portanlegg anbefaler vi at du bygger et godt isolert «stripe-fundament» tvers over innkjørselen med overkant ca. 20 cm underveibanen. For at du selv skal slippe å […]

Fundamentering

For at porten skal kunne stå stabilt og støtt år etter år uten å påvirkes av telehiv eller annet, anbefaler vi at fundamentene til skyveport eller dobbelfløyet slagport bygges min. 0,8m dype og underisoleres 1m ut til alle sider. For slagporter anbefaler vi at du bygger et "stripe fundament" tvers over innkjørselen med overkant ca. […]

Tips for skyveport

En standard fritthengende skyveport består av en solid bæreskinne som triller på 2 hjuljigger, montert med god avstand (typisk 1,5 – 2 m). Portbladet settes oppå bæreskinnen slik ar det ikke berører bakken når portbladet beveger seg over innkjørsel, noe som er svært viktig med tanke på vinteren. Det anvendes et tungt hoved-fundament på den […]

Tips for slagport

Det er viktig at portstolpene er godt forankret i et stabilt fundament, enten du skal benytte eksisterende stolper eller bygge nytt fra grunnen! Dersom du skal bygge nytt portanlegg anbefaler vi at du bygger et godt isolert "stripe fundament" tvers over innkjørselen med overkant ca. 20-30 cm underveibanen, avhengig av type motorisering For at du […]