3D tegning illustrasjon

3d-illustrasjoner

Vi anvender 3 dimensjonalt CAD-verktøy til design av våre porter. Portkonstruksjonen med portblader, portstolper og fundament bygges som en 3 dimensjonal modell på datamaskin. Denne 3D-modell kan da dreies og betraktes fra alle vinkler. Det gir oss muligheten for å legge inn et riktig bilde av porten i et digitalt foto av anleggsstedet. Med dette […]