Fundamentering

Fundamentering

For at porten skal kunne stå stabilt og støtt år etter år uten å påvirkes av telehiv eller annet, anbefaler vi at fundamentene til skyveport eller dobbelfløyet slagport bygges min. 0,8m dype og underisoleres 1m ut til alle sider. For slagporter anbefaler vi at du bygger et "stripe fundament" tvers over innkjørselen med overkant ca. […]