Design

Vi ønsker å fremheve boligens egenheter og arkitektur. Vi vil at portanlegget skal bli en forlengelse av boligen og tomten, uten at den skal dominere ett evt førsteinntrykk.

Våre porter skreddersys  til hvert enkelt prosjekt. I samråd med kunde, evt arkitekter, håndverkere eller lignende, kan vi utarbeide ett tegneforslag i 3-d. Når utkastet er bestemt, gjøres tegningene om til produksjonstegning.