Fundamentering

For at porten skal kunne stå stabilt og støtt år etter år uten å påvirkes av telehiv eller annet, anbefaler vi at fundamentene til skyveport eller dobbelfløyet slagport bygges min. 0,8m dype og underisoleres 1m ut til alle sider.

For slagporter anbefaler vi at du bygger et "stripe fundament" tvers over innkjørselen med overkant ca. 15-20 cm under veibanen. Om det er nedfelt motorisering, så legges fundament overkant 25-30 cm under veibane

For skyveporter lages et hovedfundament som bærer hele konstruksjonen, på den ene siden av innkjørselen/lysåpningen. I fundament og i hele portbladets tilbakeslagsområde legges termostatstyrt varmekabel oppå isolasjonplater, ca. 20cm under bakkenivået.

Bygger du ditt fundament ut fra disse prinsipper får du et velfungerende anlegg, hvor mulighet for uønsket bevegelse er minimal.

Nedenfor ses eksempler på skyve- og slagportfundamenter:

 

Fundament

860-til-www