Gyldenløves gate, Frogner

Ett større prosjekt som innbar både restaurering og nyproduksjon. Det var viktig i prosjektet å bevare områdets og byggets arkitektur. I samråd med kunde og arkitekt, videreførte vi uttrykket i det eksisterende gjerdet. Selve portanlegget ble oppdimensjonert for ett kraftigere uttrykk. Kjøretøyportblader ble 3-delt, hvorav det korte portbladet også fungerer som gangport for besøkende med systemets egen gangportfunksjon. Egen manuell port for avfallsrom.

Portautomatikken er FAAC`s nedfelte mod S-800h