Huk Terasse, Bygdøy

Nedfelt portmotorisering, mod S800-h anlegg. Eksisterende portblad ble restauret, og benyttet som gangport . Ny kjøreport ble utformet produsert, med utgangspunkt i opprinnelige portblader.

IMG_0283

IMG_0467

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0547IMG_0548  IMG_0552