Nordraaks vei, Stabekk

Skyveport, motorisert med FAAC`s modell 721.

Anlegg tilpasset allerede eksisterende stolper. Portblad plassert på innside av stolper. På grunn av plassmangel på gårdsplass fungerer skyveport som den mest optimale løsningen til dette prosjektet.