SIEDLE

Siedle har alltid forstått å satse på nyskapende nøkleteknologi på det rette tidspunkt.
Evnen til å være pionerer og gå nye veier har alltid vært kjenne-tegnende for virksomheten – det gjaldt for 250 år siden, og det gjelder i dag.