Sikkerhet

Alle våre anlegg må leveres i henhold til maskindirektivet  gjeldende regelverk.

Det innebærer at alle våre anlegg blant annet leveres med varsellampe, fotoceller, klemsikring og nødstoppbryter.

Det er krav om 1 årlig service, hvor sikkerhetsutstyret skal testes.