Strømtangveien, Snarøya

Restaurering av eksisterende portblader, samt tilverkning av separat gangport. Kjøreport motorisert med FAAC`s S800-h nedfelte portmotor.
I samråd med byggherre, var det ønskelig å bevare opprinnelig design på portblader, men gi det ett moderne/kraftigere uttrykk. Resultatet ble 40mmx40mm endesprosser med integrerte topphengseler og FAAC`s utløserbrakett.

IMG_2953

IMG_2951

IMG_3320

Strømtangveien, Snarøya

Strømtangveien, Snarøya