Tråkka, Smestaddammen

Minimalistisk portanlegg med hule stolper i murpuss. Nedfelt motorisering og integrerte lamper.