Veibom

Felles for alle FAAC-veibommer:

De drives av et elektrohydraulisk system. Tilnærmet alle bevegelige deler smøres hver gang bommen går, systemet blir nesten uslitelig og behøver minimalt med service, og er derfor etterspurt til mange parkerings- og veianlegg.

Veibomanleggene kan kobles mot radio- og GSM-styring, pollett- og betalingsanlegg, ID-kortlesere. nøkkelbryter, port-telefon, tidur osv.

Ved hjelp av induktive kjøretøydetektorer er det f.eks. mulig å slippe biler gjennom i bare en retning.

 

IMG_0086 IMG_0079

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bom UIO

 

 

 

 

Veibom hyttefelt