Vestjordet, Østerås

Skyveport med egen manuell inngang.

Portbladet følger husets arkitektur, og gir en helhetlig innramming av en flott opparbeidet tomt.

Motorisert med FAAC`s 721.

 

 

IMG_4248